Tejianska äventyr

Framme i Tallhed

pt2 Kult Kul

Kommer fram till mysko by. Hittar värdshus. Slåss med kultister. “Tjockisen” magimördar Bill. “Tjockisen” kommer iväg. Byborna hjälper party. Shoppar loss och förbereder jakten på att rensa kulten.

Gör man det här sent så blir det kortfattat.

Comments

JohnnyTejiToyra JohnnyTejiToyra

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.