Tejianska äventyr

TENTAKLER!!!

eller hur vi lärde oss att simma

Då vi seglade, såhörde vi matrosen ifrån utkiket ropa “Tentakler! Styrbord!”
I samband med att vi försökte fånga våra sinnen så kommer ett par kolossala tentaklar upp ur vågorna.

Alla springer omkring, utrustar sig med spjut och harpuner i ett försök att värja iväg monstret. Tentaklarna slår över deck och skickade Ihirothap överbord med några matroser samt Lias hund. Lia och Jona klänger sig förbrilt kvar och klättrar ombord igen under Diesas skydd och fäktan.

Allt fler mindre tentakler bryter sig upp. Diesa fäktar förbrilt för att hålla dem på avstånd.
Matroserna flyr till livbåtarna. De två stora tentaklerna börjar bryta skeppet itu.

Varelsen visar sitt stora öga och Lia fångar tillfället och kastar ett spjut men dock i förjäves.
En av de små tenktaklerna greppar tag om Diesas ben med ett avskyvärt benkross.
Skeppets kapten och första styrman gör ett försök att frita Diesa från monstrets grepp.

Jona dyker överbord och börjar simma till en av de två livbåtarna. Vidundret sänker skeppet.

Ihirothap lyckas få rätsida på sig och börjar simma till en av livbåtarna.
Lia simmar gallant till livbåten och finner sin hund i livbåten.

Ingen vet var Diesa tog vägen.

Ihirothap, Jona, Lia med hund samt fyra matroser kommer tillslut iland och slår läger.

Vad kommer att hända här näst?

Comments

JohnnyTejiToyra JohnnyTejiToyra

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.