Tejianska äventyr

Vägen mot Tallhed

pt1 Krossar Kursk

Vi slår läger och torkar kläderna och samlar ihop lite mat. Ihirothap i samråd med de överlevande sjömännen Ben, Bob och Bill beslutar sig att försöka hitta en stad eller en by genom att följa vattnet.

Äventyrana samlar ihop de få ägodelar de har och pålar sig iväg i en båt. Sjömännen fiskar upp lite fisk. Ben gick oturligt bort av en krokodil. När det blir dags att äta lunch, så smyger sig ett trekvarts dussin vättar (goblins) på gänget. Lia spräcker skallen på en med att kasta en sten. Ihirothap daze’ar en vätte.

Bill och Bob springer in i närkamp.
Vättarna träffar Bob med en solid träff med sin morgonstjärna medan Bill fick bara en liten skråma. Ihirothap och Lia träffas av varsitt kastspjut.
Jona körsöker träffa en med att kasta sitt spjut, men missar.
Ur buskarna kommer en rosenrasande halv-ork som löper fram och nästan lossar huvudet på vätten som Ihirothap daze’ade.
Med ur busken följer en människa med en pilbåge, om lössar en pil mot en vätte, men missar.

Hjältarna vinner tillsist (kan jobba in fler ditaler senare) och slår läger en liten bit bort.
Barden och halv-orken visar sig heta Phil och Kursk. De är påväg från Björnberg till Tallhed och de har en lokal karta med sig.

Comments

JohnnyTejiToyra JohnnyTejiToyra

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.