Tejianska äventyr

Framme i Tallhed
pt2 Kult Kul

Kommer fram till mysko by. Hittar värdshus. Slåss med kultister. “Tjockisen” magimördar Bill. “Tjockisen” kommer iväg. Byborna hjälper party. Shoppar loss och förbereder jakten på att rensa kulten.

Gör man det här sent så blir det kortfattat.

View
Vägen mot Tallhed
pt1 Krossar Kursk

Vi slår läger och torkar kläderna och samlar ihop lite mat. Ihirothap i samråd med de överlevande sjömännen Ben, Bob och Bill beslutar sig att försöka hitta en stad eller en by genom att följa vattnet.

Äventyrana samlar ihop de få ägodelar de har och pålar sig iväg i en båt. Sjömännen fiskar upp lite fisk. Ben gick oturligt bort av en krokodil. När det blir dags att äta lunch, så smyger sig ett trekvarts dussin vättar (goblins) på gänget. Lia spräcker skallen på en med att kasta en sten. Ihirothap daze’ar en vätte.

Bill och Bob springer in i närkamp.
Vättarna träffar Bob med en solid träff med sin morgonstjärna medan Bill fick bara en liten skråma. Ihirothap och Lia träffas av varsitt kastspjut.
Jona körsöker träffa en med att kasta sitt spjut, men missar.
Ur buskarna kommer en rosenrasande halv-ork som löper fram och nästan lossar huvudet på vätten som Ihirothap daze’ade.
Med ur busken följer en människa med en pilbåge, om lössar en pil mot en vätte, men missar.

Hjältarna vinner tillsist (kan jobba in fler ditaler senare) och slår läger en liten bit bort.
Barden och halv-orken visar sig heta Phil och Kursk. De är påväg från Björnberg till Tallhed och de har en lokal karta med sig.

View
TENTAKLER!!!
eller hur vi lärde oss att simma

Då vi seglade, såhörde vi matrosen ifrån utkiket ropa “Tentakler! Styrbord!”
I samband med att vi försökte fånga våra sinnen så kommer ett par kolossala tentaklar upp ur vågorna.

Alla springer omkring, utrustar sig med spjut och harpuner i ett försök att värja iväg monstret. Tentaklarna slår över deck och skickade Ihirothap överbord med några matroser samt Lias hund. Lia och Jona klänger sig förbrilt kvar och klättrar ombord igen under Diesas skydd och fäktan.

Allt fler mindre tentakler bryter sig upp. Diesa fäktar förbrilt för att hålla dem på avstånd.
Matroserna flyr till livbåtarna. De två stora tentaklerna börjar bryta skeppet itu.

Varelsen visar sitt stora öga och Lia fångar tillfället och kastar ett spjut men dock i förjäves.
En av de små tenktaklerna greppar tag om Diesas ben med ett avskyvärt benkross.
Skeppets kapten och första styrman gör ett försök att frita Diesa från monstrets grepp.

Jona dyker överbord och börjar simma till en av de två livbåtarna. Vidundret sänker skeppet.

Ihirothap lyckas få rätsida på sig och börjar simma till en av livbåtarna.
Lia simmar gallant till livbåten och finner sin hund i livbåten.

Ingen vet var Diesa tog vägen.

Ihirothap, Jona, Lia med hund samt fyra matroser kommer tillslut iland och slår läger.

Vad kommer att hända här näst?

View
Welcome to your campaign!
A blog for your campaign

Wondering how to get started? Here are a few tips:

1. Invite your players

Invite them with either their email address or their Obsidian Portal username.

2. Edit your home page

Make a few changes to the home page and give people an idea of what your campaign is about. That will let people know you’re serious and not just playing with the system.

3. Choose a theme

If you want to set a specific mood for your campaign, we have several backgrounds to choose from. Accentuate it by creating a top banner image.

4. Create some NPCs

Characters form the core of every campaign, so take a few minutes to list out the major NPCs in your campaign.

A quick tip: The “+” icon in the top right of every section is how to add a new item, whether it’s a new character or adventure log post, or anything else.

5. Write your first Adventure Log post

The adventure log is where you list the sessions and adventures your party has been on, but for now, we suggest doing a very light “story so far” post. Just give a brief overview of what the party has done up to this point. After each future session, create a new post detailing that night’s adventures.

One final tip: Don’t stress about making your Obsidian Portal campaign look perfect. Instead, just make it work for you and your group. If everyone is having fun, then you’re using Obsidian Portal exactly as it was designed, even if your adventure log isn’t always up to date or your characters don’t all have portrait pictures.

That’s it! The rest is up to your and your players.

View
En ny början.

Omskapelse av hjältarna. På skepp till dvärghamn.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.