Grigli

Skeppet Grigli som äventyrana började sin färd ombord. Sjönk på fraktfärd på väg mot Dvärghamn. Överlevare var Ben, Bill, Bob, Ihirothap, Jona, Lia samt Lias hund.

Grigli

Tejianska äventyr JohnnyTejiToyra JohnnyTejiToyra